Saturday, April 30, 2011

เลขเด่นจานรัตนา งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2554

เลข 5 ตัว มา 2 ตัว มี 4-3-2-0-6
ชุด 18 ตัว.....
49-40-41-45-46-47
39-30-31-35-36-37
29-20-21-25-26-27
 เป็นแนวทางครับ.....
ชุดสรุป.....
สามตัวบน..........รอง......
สองตัวบน..........รอง......
สองตัวล่าง..........รอง.......
.......ขอให้โชดดีครับ......
คำเตือน ข้อมูลนี้เป็นการคำนวณโดยใช้หลักสถิติความน่าจะเป็นเพื่อประกอบการตัดสิน
ใจในการซื้อสลากที่ถูกกฎหมาย ห้ามนำไปซื้อสลากที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด